web counter
Loading...

පොරොන්දම් ගළපා, උත්සවත්ශ්‍රීයෙන් කරන විවාහ පවා විනාශ වෙන්න හේතු මෙන්න

Loading...

විවාහය ගත් කළ හත් ආකාර වේ. ඒ බ්‍රහ්ම විවාහය, දේව විවාහය, අසුර විවාහය, ගාන්ධර්ව විවාහය, ස්වයංවර විවාහය, රාක්ෂ විවාහය හා ප්‍රේත විවාහය යනුයි. මෙයින් බ්‍රහ්ම විවාහය හා දේව විවාහය සුබ ගණයේ විවාහ වන අතර අනෙක් විවාහ වර්ග පහම අශුභ ගණයේ විවාහ වේ.

දෙපාර්ශ්වයේම මව්පිය කැමැත්ත ඇතිව පොරොන්දම් ගළපා, උත්සවත්ශ්‍රීයෙන් කරන බ්‍රහ්ම විවාහය හා දේව විවාහය වුවද අසාර්ථක වනු ඇත. එසේ වන්නේ එක් එක් පුද්ගලයා කළ පව් හෝ පිං ලෙස අර්ථ දැක්වූවද ජ්‍යොතිෂ ඇසින් එය මනාව පහදාලිය හැක. විවාහය අසාර්ථක වන හේතු අතර නාශාංශක දෝෂය, විෂ කන්‍යා යෝග පිහිටීම, අභිමුඛ කාලසර්ප යෝග හිමියෙක් වීම, කාම යෝග පිහිටීම, විවාහය අපායක් වන පිහිටීම්, විවාහය පෙන්නුම් කරන 7 වැන්න පාප පීඩිත වීම හෝ 7 වැන්න පාප කර්තරි වීම ආදිය දැක්විය හැක.

නාශාංශක දෝෂය ජන්ම පත්‍රයක් තුළ ආකාර දෙකකට යෙදේ. ඒ පුරුෂ ලග්න වන මේෂ, මිථුන, සිංහ, තුලා, ධනු, කුම්භ ලග්නවල 7 වන නවාංශකය නාශාංශක වන අතර ස්ත්‍රී ලග්න වන වෘෂභ, කටක, කන්‍යා, වෘශ්චික, මකර යන ලග්නවල 3 වන නවාංශකය නාශාංශක වේ.

නාශාංශක දෝෂය ස්ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයටම යෙදෙන අතර විෂ කන්‍යා යෝගය ස්ත්‍රීන්ට පමණක් යෙදේ. ස්ත්‍රීන්ගේ විවාහය අසාර්ථක කරන විෂ කන්‍යා යෝග කිහිපයක් ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන් වේ. ඒ අතර රවි 5 වැන්නේ වී කුජ භංග නොවන නීචයක වීම. මෙය ඉතා දරුණු විෂ කන්‍යා යෝගයකි. සුබ දෘෂ්ඨි වැටුණ ද අශුභය නැතිවී නොයනු ඇත. 7 වැන්න, 8 වැන්න, 2 වැන්න යන රාශිවලින් එකක් මේෂ වෘශ්චික වී කුජ එහි වේ නම් එයද විෂ කන්‍යා යෝගයකි. 8 අධිපතියා පාපයෙක් වී 9 වැන්නේ වේ නම් එය විෂ කන්‍යා පිහිටීමක් වන අතර ලග්නාධිපති ග්‍රහයා හෝ චන්ද්‍රයා පාප ග්‍රහයින්ට මැදිවීම ද විෂ කන්‍යා පිහිටීමකි. ඊට අමතරව ලග්නය මකර වී එහි රාහු හිඳ 9 වැන්නේ රවි, කුජ, ශනි පිහිටීම හා ලග්නය කුම්භ වී එහි කුජ හිඳ 6 වැන්නේ පාපීන් දෙදෙනෙක් පිහිටීම ද විෂ කන්‍යා යෝගයකි.

මේ විෂ කන්‍යා යෝග පිහිටා ඒවා භංග නොවී ජන්ම පත්‍ර තුළ ඇති ස්ත්‍රීන්ගේ විවාහය කඩාකප්පල් වී යනු දැකගත හැක. මෙවැනි දරුණු විෂ කන්‍යා යෝග භංග වන ක්‍රමද ජ්‍යොතිෂයේ සඳහන් ‍ේ. ඒ අතර 7 වැන්නාධිපති 7 වැන්නේම සිටීම ලග්නයේ සුබ ග්‍රහයෙකු සුබ ආකාරයෙන් සිටීම සඳු සමඟ සුබ ග්‍රහයෙකු සිටීම, ලග්නය ස්ත්‍රී රාශියක් වී සඳු, ගුරු, ශුක්‍ර, බුධ ප්‍රබලව සිටීම ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගනී.

විෂ කන්‍යා දෝෂය භංග වන පිහිටීම් ගණනාවකින් භංග වුවද නාශාංශක දෝෂය භංග වීමට නම් නාශාංශක දෝෂය නොමැති කේන්දරයක් හිමි අයෙකු සමඟ විවාහ විය යුතුමය. නොඑසේ නම් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ විවාහ ය ඉතා කටුක එකක් වනු ඇත.

මීට අමතරව 4 වැන්නේ පාප ග්‍රහයෙක් බහුලවීම මෙන්ම එම පාප ග්‍රහයන් සතුරුවීම 4 වැන්නේ ග්‍රහයෙකු භංග නොවන නීචයකු වීම 4 අධිපති නීච වීම 4 අධිපති සතුරු හෝ සතුරු මුඪ වීම ආදී පිහිටීම් හිමි ජන්මියාගේ විවාහය මිහිපිට අපායක් වනු ඇතැයි සෘෂි මතය වෙයි.

ජන්ම පත්‍ර සැළකීමේදී විවාහය අසාර්ථක වන පිහිටීම් මෙන්ම විවාහය ප්‍රමාද කරන පිහිටීම් හා කිසිදින විවාහයක් සිදු නොවන පිහිටීම් ද දැකිය හැක.

විවාහය ප්‍රමාද කරන දහසකුත් පිහිටීම් අතර ලග්නාධිපති හා 7 අධිපති සංයෝග වීම, 6, 8, 2 භාවයක 7 අධිපති සිටීම, ලග්නය හා සඳු ප්‍රබල ලෙස පාප පීඩිත වීම, සඳු, කුජ, සිකුරු 1 හෝ 7 සිටීම, කුජ, ශනි, රාහු 7 හි යෝග වීම, ශනි කුජ යෝගය පිහිටීම, 7 වැනි භාවය දෙපස රවි හා ශනි පිහිටීම, රවි ශනි හා 7 අධිපති කිසියම් භාවයක තැම්පත් වීම, සිකුරු ග්‍රහයා රවිට හා ශනිට මැදිවීම, පාපී ග්‍රහයෙකු භංග නොවන නීචයක 7 වැන්නේ තැම්පත් වීම හා සුබ දෘෂ්ඨි නොලැබීම, සිකුරු පාපියෙකු සමඟ 7 වැන්නේ සිටීම, සඳු හා ශනි 7 වැන්නේ වීම, සිකුරු තැම්පත් රාශි අධිපති භංග නොවන නීචයක සිටීම, සිකුරු තැම්පත් රාශි අධිපති 6, 8, 12 හි සිටීම ශනි ගුරු, ශනි චන්ද්‍ර, ශනි ශුක්‍ර ආදී යෝග පැවතීම. සිකුරු, සඳු භංග නොවන නීචයක සිටීම, 7 අධිපතියා හා නවාංශකයේ 7 අධිපතියා නීච වීම සුලභව දැකිය හැකි පිහිටීම්ය.

සාමාන්‍ය කේන්දර පරීක්ෂාව තුළින් නිර්ණය කළ හැකි විවාහ දෝෂ, විවාහය ඇති නැති බව මෙන්ම එහි සාර්ථක අසාර්ථක බව හා විවාහ වන කාල වකවානු ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති පද්ධතිය තුළින්ද නිර්ණය කළ හැක.

සාමාන්‍ය ක්‍රමයට විවාහයක් පරීක්ෂා කිරීමේදී කාම ත්‍රිකෝණයට අයත් වන 3, 7, 11 වැන්න අධිපතින් හා එම අධිපතීන්ගේ බල දුබලතාව සොයා බලයි. මෙයින් 11 වැන්නෙන් විවාහයට යොමු වීම, 3 වැන්නෙන් විවාහයට ලැබෙන ප්‍රතිපාදන හා 7 වැන්න තුළින් විවාහයේ පැවැත්ම පෙන්නුම් කරයි. මීට අමතරව 8 වැන්නෙන් විවාහයෙන් ලැබෙන ධනයද, 2 වැන්නෙන් විවාහයෙන් පසු ජීවිතය මෙන්ම පවුලේ ආරක්ෂාව හා 12 වැන්නෙන් සායන සුවය සොයනු ලබයි. 4 වැන්නෙන් කාලත්‍රයාගේ රැකියාව, 5 වැන්නෙන් කලත්‍රයාගෙන් ලැබෙන ආදරය, දරුවන් හා රැකවරණය ගැන ද 6 වැන්නෙන් විවාහයක් වීම හෝ නොවීම පරීක්ෂා කරයි. මීට අමතරව 7 වැන්නේ සිටින ග්‍රහයා 7 වැන්න දකින ග්‍රහයා 7 අධිපති සිටින ස්ථානය 7 අධිපති යෝග වී හෝ දෘෂ්ඨි ලබන ග්‍රහයා විවාහයක් ගැන බැලීමේදී බැලිය යුතු කරුණු වේ.

ක්‍රිෂ්ණ මූර්ති ක්‍රමය අනුව විවාහයක් ගැන බැලීමේදී 2 වැන්න, 5 වැන්න, 7 වැන්න හා 11 වැන්න යන භාව පරීක්ෂා කළ යුතුය. මෙහිදී දෙවැන්නෙන් සහකාරිය හෝ සහකරු පවුලට එකතුවීම, 5 වැන්නෙන් විවාහය සිදුවන්නේ ප්‍රේමයක් පදනම් වීද නො‍එසේ නම් යෝජනාවකින්ද යන්න, 7 වැන්නේ විවාහයේ නීතයානුකූල පදනම හා බැඳීම මෙන්ම 11 වැන්නෙන් විවාහයේ සාර්ථකත්වය පෙන්නුම් කරයි. මීට අතිරේකව ආධාරක භාව ලෙස 3 වැන්න හා 2 වැන්න ගත හැක. 3 වැන්නෙන් විවාහයට අදාළ ප්‍රතිපාදන හා යෝජනා ගැන ද 2 වැන්නෙන් පවුලට එකතුවීම ද පෙන්නුම් කරයි.

7 වැන්නේ උප අධිපති 7 වැන්න හෝ 5 වැන්න හෝ 11 වැන්න නිවේදනය කරයි නම් ඔහුට හෝ ඇයට අනිවාර්යයෙන්ම විවාහයක් සිදුවන බව ක්‍රිෂ්ණමුර්ති සෘෂිතුමාගේ මතයයි. එමෙන්ම 7 වැන්නේ උප අධිපති රවි හෝ ගුරු වී 7, 5, 3, 11 නිවේදනය කරයි නම් ඔහු හෝ ඇය නීතියෙන් වෙන්වනු ඇ. 7 වැන්නේ උප අධිපති බුධ හෝ ගුරු වී උභය රාශියක සිටින විට ඒ සමඟ 7 වැන්නේ උප අධිපති 7, 11 හෝ 2, 11 නිවේදනය කළ විට විවාහ කිහිපයක් සිදුවනු ඇත. තවද 7 වැන්නේ උප අධිපති 6, 12 නිවේදනය කරයි නම් විවාහය සිදු වුවද ඔවුන් අතර අදහස් නොගැළපෙනු ඇත.

තවදුරටත් සැලකීමේදී 7 වැන්නේ උප අධිපති 7 හෝ 5 හෝ 11 නිවේදනය කරමින් 4, 6, 10, 12 නිවේදනය කරයි නම් විවාහයක් සිදු වුවද එය අසාර්ථක වනු ඇත. ඒ මෙම පිහිටීම විවාහය ප්‍රමාද වන පිහිටීමක් වේ.

ක්‍රිෂ්ණමූර්ති ක්‍රමයට අනුව විවාහයක් සිදු නොවීමට නම් 7 වැන්නේ උප අධිපති 7 හෝ 5 හෝ 11 හෝ නිවේදනය නොකර 6 වැන්න, 4 වැන්න, 10 වැන්න, 12 වැන්න නිවේදනය කළ යුතුය.

විවාහය ප්‍රේම සම්බන්ධයකින් සිදු වන්නේ නම් 7 වැන්නේ උප අධිපති 7, 5, 11 හෝ 5 වැන්නේ උප 7, 5, 11 නිවේදනය කරනු ලබයි. විවාහය යෝජිත විවාහයකින් සිදු වන්නේ නම් 7 වැන්නේ උප ‍7 හෝ 5 හෝ 11 නියෝජනය සමඟ 3, 9 සම්බන්ධයක් තිබිය යුතුය. විවාහය සඳහා නිවසින් පිටව යයි නම් 7 වැන්නේ උප අධිපති 7, 5, 11 ට අමතරව 3, 9, 12 ද නිවේදනය කරයි.

සාමාන්‍ය ආකාරයට මෙන්ම ක්‍රිෂ්ණමුර්ති ක්‍රමයට ජන්ම පත්‍රයක් තුළින් විවාහය පිළිබඳ බොහෝ දේ පැවසිය හැක. සාමාන්‍ය ක්‍රමයට වඩා ක්‍රිෂ්ණමුර්ති ක්‍රමය කේන්දර පරීක්ෂාවට ව ඩා උචිත වන්නේ උප උප අධිපතිටම සුද්ද කර බලන නිසාවෙනි. එහිදී සාමාන්‍ය පරීක්ෂාවේදී හසු නොවන සූක්ෂ්ම තැන් හසුවීමෙන් සාර්ථක පලාපල ප්‍රකාශ කළ හැක.

ජ්‍යොතිෂවේදීනී
මංජුලා පුෂ්පරාංගනී

Loading...